Pionizację możemy rozpocząć w momencie, gdy mięśnie ud pacjenta są wystarczająco silne aby unieść ciężar ciała do pozycji stojącej. Nie mniej ważna jest stabilizacja tułowia (pacjent powinien potrafić siedzieć samodzielnie bez podparcia pleców). Przy asekuracji ważne jest, aby zarówno opiekun jak i pacjent mieli odpowiednie obuwie (najlepiej stabilnie przylegające do stopy, z zakrytą piętą, z gumową/antypoślizgową podeszwą).

Balkonik musi być dopasowany do wzrostu pacjenta (w takcie chodu nie możemy obserwować uginania kolan, stawania na palcach, nadwyrężania stawów). Niedostosowana wysokość balkonika skutkuje brakiem ergonomii w przemieszczaniu, a co za tym idzie – szybkim zmęczeniem mięśni. Wysokość uchwytów balkonika powinna być dostosowana do tej, na jakiej znajdują się biodra pacjenta w staniu.

Jak to zrobić?

  1. Upewniamy się, że pacjent siedzi stabilnie z opartymi o podłoże stopami (w tym celu można użyć pilota i dostosować odpowiednio wysokość łóżka). Należy pamiętać, że im niżej jest opuszczone łóżko, tym większej siły wymaga przejście z siadu do stania.
  2. Ustawiamy balkonik z przodu pacjenta. Upewniamy się, że chwyt obu jego dłoni jest stabilny (w razie potrzeby pomagamy pacjentowi otworzyć dłonie i ułożyć je na uchwytach), a stopy są rozstawione na szerokości bioder (większa powierzchnia podparcia pomoże zachować równowagę w staniu).
  3. U pacjentów współpracujących, utrzymujących ciężar ciała na nogach i kontrolujących pozycję głowy i kończyn górnych, napięcie związane z przejściem z pozycji siedzącej do stojącej może być zmniejszone poprzez delikatne rozkołysanie przed rozpoczęciem wstawania. Kołysanie zapewni pacjentowi dodatkową energię.
  4. Dbając o bezpieczeństwo pacjenta możemy jedną ręką przytrzymać balkonik, a drugą asekurować pacjenta z tyłu.
  5. Zachęcamy pacjenta do wstania w momencie największego wychylenia w przód. Możemy dać pacjentowi komendę słowną (Np. „Wstajemy na 3”). W trakcie wyprostu tułowia przydatne mogą być komendy „Głowa do góry”, „Proste biodra i kolana” – angażują one mięśnie prostowniki tułowia i prowadzą do maksymalnego wyprostu sylwetki.
https://youtube.com/watch?v=qVmuYwggmxY%3Fautoplay%3D0%26mute%3D0%26controls%3D1%26loop%3D0%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.wspornik.org%26playsinline%3D1%26enablejsapi%3D1%26widgetid%3D3

Praktyczny poradnik opieki nad przewlekle chorym zrealizowany w ramach projektu „Poprawa ochrony zdrowia osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych z Żar, Lubska i pozostałego obszaru południowej części woj. Lubuskiego” dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Więcej informacji na stronie: http://www.szpitalnawyspie.pl/