W ramach projektu można będzie otrzymać następujące świadczenia:
  • poradę doradców
  • opiekę wytchnieniową w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej
  • fizjoterapię
  • poradę psychologa
  • poradę lekarza
  • pomoc pracownika socjalnego
  • udział w grupie wsparcia
  • szkolenia w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną w miejscu jej zamieszkania
  • usługi pielęgniarskie