Kto może skorzystać z pomocy?

Każdy mieszkaniec Krakowa, który jest opiekunem faktycznym osoby niesamodzielnej oraz osoba niesamodzielna

Osoba niesamodzielna
Osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Za osobę niesamodzielną uznaje się taką osobę, która nie potrafi wykonać jednej z następujących czynności: kąpać się, ubierać się i rozbierać, korzystać z toalety, wstawać z łóżka i przemieszczać się na fotel, samodzielnie jeść, kontrolować wydalanie moczu i stolca.
Opiekun faktyczny osoby niesamodzielnej

Osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia 
z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny.

Pojęcie opiekuna faktycznego i opiekuna nieformalnego należy traktować tożsamo. Określenie “opiekun faktyczny” obejmuje zarówno rodzinę, jak i sąsiadów czy przyjaciół, którzy również mogą sprawować opiekę nad osobą niepełnosprawną, niepełnosprawnym dzieckiem czy seniorem.

3 proste kroki do otrzymania pomocy

Skontaktuj się z nami​

Rozmowa z doradcą w komfortowych warunkach pozwoli ustalić Twoje potrzeby i dostosować działania do sytuacji.

Poczekaj na weryfikację

Zespół specjalistów (m.in. pracownik socjalny, lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, psycholog) zweryfikuje Twoje zgłoszenie.

Otrzymaj pomoc

Twojego podopiecznego i Ciebie otoczymy opieką. Nasz zespół specjalistów dobierze dla Was wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb.