Wspornik

Punkt Wsparcia Opiekunów

Projekt Wspornik skierowany jest do mieszkających w Krakowie rodzin i opiekunów faktycznych opiekujących się długoterminowo osobą niesamodzielną.

Wspornik rozwija i poszerza doświadczenia z realizacji Krakowskiego Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych, w którym do stycznia 2021 pomoc otrzymało już prawie 1000 osób. Autorem i liderem obu projektów jest Fundacja Pełna Życia.

Fundacja przygotowała nowy projekt Wspornik bazując na obserwacji tych potrzeb opiekunów osób niesamodzielnych, które nie są nadal zaspokojone, zapełniając w ten sposób lukę w systemie pomocy. Wsparcie opiekunów i osób niesamodzielnych w obu projektach pozwoli zaspokoić potrzeby wielu krakowskich rodzin.

4
20
Co robimy?

W ramach projektu można będzie otrzymać następujące świadczenia:

Wspornik realizowany będzie do 31.10.2026 r., a jego finansowanie zapewni Gmina Kraków, będąca partnerem Fundacji Pełnej Życia w realizacji projektu.

Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych – „Opieka odciążeniowa w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej oraz wsparcie doradczo – informacyjne opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i ich podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.” prowadzony przez Fundację Pełną Życia jako zadanie zlecone w ramach zadań publicznych Miasta Krakowa.

http://www.wsparciekrakow.pl/

21
20 (1)