Projekt jest realizowany i finansowany przez Fundację Pełną Życia ze środków grantowych uzyskanych od Gminy Miejskiej Kraków w okresie
od 01.11.2023 do 31.10.2026 r.

Fundacja działa od 1989 wspierając każdego roku ponad 100 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w ich zmaganiach na drodze do potencjalnej samodzielności w dorosłym życiu. Łącząc projekty ze sfery pomocy społecznej, terapii i kultury Fundacja pomaga podopiecznym z różnymi typami niepełnosprawności pokonywać bariery fizyczne, psychiczne 
i społeczne, aby mogli oni osiągać maksymalną, możliwą sprawność i samodzielność. Kompleksowe i tradycyjne metody terapii Fundacja realizuje w nowoczesny sposób, jednocześnie sięgając po nowatorskie narzędzia oraz technologie. Poza specjalistyczną pomocą w rozwoju psychoruchowym oraz społecznym osób z niepełnosprawnościami celem Fundacji jest także wsparcie 
i doradztwo dla ich rodzin.