Alternatywne sposoby komunikacji z niemówiącą osobą chorą

Wspomaganie komunikacji – sklep

Rodzaje znaków stosowanych w AAC